Liberale meninger

Liberalisme sett nedenfra og opp

Sverigedemokraterna og ytringsfrihet

with 11 comments


I VG kan vi lese at det innvandringsskeptiske partiet Sverigedemokraterna får støtte fra FrP i kjølvann av at svensk TV4 nektet å sende denne reklamefilmen:

Saken er som følger: Sverigedemokraterna blir nektet å vise sin politiske propaganda av en privateid TV-kanal, og svenske toppolitikere støtter dette fullt ut. Det er et par ting jeg har lyst til å si om akkurat dette:

 1. TV4 er en privateid TV-kanal, og burde i prinsippet kunne bestemme nøyaktig hva de vil eller ikke vil vise
 2. Ingen har krav på at andre skal vise fram eller høre deres ytringer

Så egentlig er det ingenting i veien med at TV4 har besluttet å ikke vise Sverigedemokraternas reklame. Det eneste man burde ha krav på i en sånn sak, er at myndighetene beskytter ens rett til å kunne komme med ytringen på fredelig vis, ikke å tvinge andre til å markedsføre den.

Artikkelen illustrerer likevel et annet problem ved den svenske staten når den henviser til TV4s grunn til å ikke sende reklamen: «TV 4 mener filmen bryter svensk lov gjennom å hetse muslimer som befolkningsgruppe.» Ingen grupper eller enkeltpersoner burde være fritatt for kritikk. Såvidt jeg kan se, er ikke filmen spesielt hetsende, men heller kritisk på en relativt grovkornet og klønete måte.

Det er med andre ord ingenting galt med det TV4 har gjort rent juridisk, men om det er spesielt lurt er et annet spørsmål. Er det virkelig så lurt å «skåne» befolkningsgrupper, eller spesielt Islam, for kritikk? Er det virkelig så lurt av andre toppolitikere å støtte opp om slik meningssensur?

«Vi har et fullt demokratisk valg i Sverige, men vi våger å ta debatten mot dem som bruker muslimer for å hetse en hel folkegruppe, sa Mona Sahlin tirsdag.» Er det å legge lokk på andres ytringer «å våge å ta debatten»?

Reklamer

Written by Vegard O.

1. september 2010 kl. 09:15

11 kommentar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Tyvärr är det inte bara SD:s reklamvideo som är stoppad. Även radioreklam är stoppad, och den är dessutom ännu mildare i sin utformning!
  Kolla in detta pressmeddelande:

  «Sverigedemokratiskt pip-ljud förbjudet i radioreklam – SD vädjar till Europarådet om att hörsamma den danska regeringen
  2010-08-31 15:08

  Under måndagen meddelade SBS-radio att Sverigedemokraterna inte får använda ordet «invandringsbroms» i den radioreklam som partiet handlat upp i SBS kanaler.

  SD gjorde därför en ny version av reklamen där ordet ersätts med ett pip-ljud. Idag meddelar SBS Radio att partiet inte heller får använda pip-ljud. SD vädjar nu till Europarådet om att hörsamma den danska regeringens krav på diskussion kring den svenska politiska censuren.

  Sverigedemokraternas pressekreterare Erik Almqvist kommenterar:

  – Mindre än tre veckor innan valet upplever vi nekade tidningsannonser, censurerade budskap i TV- och radioreklam, censurerade censurljud, utfrysning från partiledardebatter, sabotage mot våra valstugor osv. Dansk Folkepartis partiledare Pia Kjærsgaard kunde inte ha mer rätt när hon jämför svensk demokrati med en bananrepubliks.

  – Vi vädjar nu till Europarådet att hörsamma den danska regeringens efterfrågan om diskussion kring det demokratiska tillståndet i Sverige, samt valobservation av det svenska valet. Redan i valet 2006 krävde Sverigedemokraterna valobservatörer då vi i val efter val upplever valsabotage i valrörelse såväl som i vallokaler. Det är dags att Sverige tar sitt demokratiska ansvar genom att rättvist och tolerant behandla även de som inte delar etablissemangets åsikter.»

  Fredrik

  1. september 2010 at 10:34

 2. Hei og takk for innlegg! 🙂

  Det er ille når ettergivenheten overfor Islam går utover ytringsfrihet i den grad det gjør her, til tross for de motargumentene jeg presenterte.

  Liberale meninger

  1. september 2010 at 10:46

 3. Godt å se at noen forstår at ytringsfriheten ikke nødvendigvis setter eiendomsretten til side. Hvor har disse absurde ideene oppstått? Er Frp så narsissistiske at de har glemt de er for råderett over privat eiendom?

  pape

  1. september 2010 at 10:59

  • pape, du har nå postet dette og lignende innlegg på en lang rekke blogger.

   Problemet ditt er at du bruker liberale prinsipper som du ikke forstår, til å forsvare helt systematiske angrep på demokratiet i Sverige.

   Det du ikke forstår, er jo at dette ikke er det eneste tilfellet av at mediaeliten i Sverige står i veien for å tilgjengeliggjøre informasjon om Sverigedemokratene alternative politiske tiltak.

   Det du ikke forstår er at det er forskjell på hva man har rett til å gjøre, si og mene, og hva man bør gjøre si og mene.

   Det du ikke forstår er at pressen i et representativt demokrati spiller en helt avgjørende rolle for demokratiet. Pressen var en institusjon som gjorde det mulig å applisere det gamle athenske demokratiet på nasjonalstaten gjennom representativitet. For gjennom pressen kunne da folket velge sine representater ved at pressen tilgjengeliggjorde alternativene for velgerne på en sånn måte at velgerne kunne gjøre informerte valg.

   Det du ikke forstår det er at det er forskjell på å kritisere pressen for å svike sine demokratiske rolle, og å gå inn for å frata dem denne juridiske retten de har til å svike demokratiet. Mediene har ikke noen juridisk plikt til å påta seg denne rollen. Men det å innvende med det mot dette, det er jo et sofisteri, enten du skjønner det selv eller ikke.

   Og det du ikke forstår det er jo at pressen og kringkastingen i et sosialdemokrati som Sverige ikke er en fri og uavhengig presse. Det er en presse som er økonomisk avhengig av den politiske eliten, gjennom lisensskatt, pressestøtte, og konsesjonsprivilegier. Og det er en presse som ikke er representative for annet enn den politiske eliten. Og det er en enorm avstand mellom den politiske overklassen som pressen er en del av, og folket.

   Det er der du har svære strukturelle problemer i sosial-«demokratiet». Og disse problemene kunne da pressen ha bidratt til å dempe ved å fylle sin demokratiske rolle. Men det er jo der svensk presse så helt systematisk sviker demokratiet.

   Og din fullstendige stupide innvending om at FrP skulle være narsissistisk (et begrep du åpenbart ikke forstår) at de har glemt dette med eiendomsretten, det er blir jo bare et snusfornuftig vinkelskriveri!

   Det er altså forskjell på hva man bør gjøre, si og mene her i livet, og hva man har rett til. Det skulle ikke være så vanskelig å forstå.

   torquewille

   12. september 2010 at 03:56

 4. Ja, det er helt klart et helt fundamentalt prinsipp som ikke må vike for noe annet, verken politisk korrekthet eller i kampen mot Islam 🙂

  FrP er som alle andre sosialdemokratiske partier, prinsippfaste eller prinsippløse når det gagner dem best i antall velgere.

  Liberale meninger

  1. september 2010 at 11:06

  • Hvis du har gjennomtenkte liberale meninger, så ville du ikke ha latt deg lure av papes vinkelskriverier! Da ville du har forstått at det er forskjell på å kritisere en presse for å svike sin demokratiske rolle, og på å ta til orde for å bruke statsapparatet til å innskrenke denne retten! Da ville du umiddelbart har fortått at det er ingen som har tatt til orde for å bruke statsmakt for å frata mediene eiendomsretten til å svike sin demokratiske rolle. Da ville du umiddelbart forstått at det er forskjell på å kritisere noen for måten de forvalter sitt pund, og det å ta til orde for å frata dem dette sitt pund!

   Kritikken av deg er da at du altså ikke har et godt nok gjennomtenkt forhold til fundamentale liberale prinsipper.

   Så er da spørsmålet om du forstår den kritikken, og om du er i stand til å ta lærdom av den. Er man liberal så er man som regel i stand til det.

   torquewille

   12. september 2010 at 04:03

 5. I denne saken er Frp like udemokratiske som muslimer som vil nekte andre å trykke muhammedtegninger..

  pape

  1. september 2010 at 11:50

  • Du bygger her på en rekke falske premisser.

   For det første er det altså ingen her som har foreslått å innskrenke medienes juridiske rett til å gjøre hva de måtte ønske.

   For det andre er det forskjell på å gå inn for å frata noen deres rettigheter, og å kritiserer dem for måten de utøver deres rettigheter.

   Det er to vidt forskjellige ting.

   Det du gjør er å drive et sofisteri der du skaper et falsk inntrykk av en selvmotsigelse. Men denne tilsynelatende selvmotsigelsen din den bygger altså på dine falske premisser og vinkelskriveri.

   Hvorfor har du nå vært så aktiv på en lang rekke blogger med dette falske argumentet ditt?

   En mulig forklaring er at du ikke selv skjønner at det er et dårlig argument, men i virkeligheten tror du har funnet gull her liksom, og har klart å bringe deg selv til å tro at du her har et poeng.

   En annen mulig forklaring er at du skjønner at dette er et dårlig argument, men at du bruker det likevel.

   I fall av det første, er det altså helt elementære ting du ikke forstår om de liberale prinsipper de bruker for å forsvare en svenske presse som har tiltatt seg rollen som enslags overdommer når det gjelder hvilke politiske alternative tiltak og prioriteringer svenske velgere skal få informasjon om.

   I fall av det andre, er du bar sleip.

   En tredje mulig forklaring er forresten at det kan være en kombinasjon av begge forklaringer.

   Personlig tror jeg det siste. For som Bjørneboe sier det: når de dumme skal være smarte, så blir de utspekulerte.

   torquewille

   12. september 2010 at 04:14

 6. Hehe, det ligger en ironisk sannhet i den uttalelsen der 🙂

  Liberale meninger

  1. september 2010 at 11:59

  • At du tror lar deg lure av papes vinkelskriverier, og tror det det ligger en ironisk sannhet i den, så skyldes altså det at du ikke har et gjennomtenkt forhold til de liberale prinsipper du ønsker å forsvare.

   Du trenger å lære deg at det er forskjellen på hva man bør gjøre si og mene her i livet, og hva man har rett til. Og du trenger å lære deg at det er forskjell på å ta til orde for å ta ifra andre deres rettigheter, og det å kritisere dem for måten de forvalter sine rettigheter på.

   Årsaken til at du lar deg lure til å tro at papes argumenter er gode argumenter, er at du ikke forstår denne forskjellen.

   torquewille

   12. september 2010 at 04:18

 7. Takk for innspill, torquewille! 🙂

  Jeg kan ikke se problemet med at jeg forsvarer helt grunnleggende liberalistiske prinsipper som eiendomsretten.

  FrP er et politisk parti med mye samfunnsmessig innflytelse, og når de implisitt tar til orde for å initiere tvang mot noe eller noen som er fredelige, uansett hva det måtte gjelde, da kritiserer jeg dette. Man kan si at FrP bare kritiserer TV4 og den svenske mediaeliten for å undergrave det representative demokratiet, men det er en viktig forskjell når de som et politisk parti gjør dette.

  I tillegg: når jeg snakker om liberale prinsipper, da tenker jeg ut i fra et rent filosofisk standpunkt. Eiendomsretten er total. Og i det liberale samfunnet jeg tenker meg finnes det ikke representativt demokrati eller flertallsstyre.

  Om det er nyttig å tenke slik på en anvendt praktisk situasjon er et annet spørsmål. Såvidt jeg kan se det, har det likevel sine funksjoner når det gjelder å blant annet alltid tenke prinsippfast. Dette er ikke bestandig like lett, og spesielt ikke når man skal begynne å godta premisser ved sosialdemokratiet, som du veldig presist og godt argumenterer for. Jeg er ikke spesielt uenig med noe av det du skriver om sosialdemokratiet, representativt media og så videre, men på den annen side godtar jeg altså ikke premisset for sosialdemokratiet.

  Det vil si at jeg ikke godtar bruk av tvang mot fredelige mennesker fra stat eller annet. FrP har ikke sagt dette direkte, men i kraft av at de er en politisk maktstyrke, så ligger det i kortene. Jeg kan også ta feil. Det er i utgangspunktet ingenting i veien med at man kritiserer pressen hvis de blokkerer demokratiske prosesser, men så var det det med å godta premisset igjen, da 🙂

  Liberale meninger

  12. september 2010 at 12:12


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: