Liberale meninger

Liberalisme sett nedenfra og opp

Archive for the ‘Innenriks’ Category

La oss få fri innvandring!

with 36 comments


I VG i dag kan vi lese om at 25 år gamle Maria Amelie fra Russland oppholder seg ulovlig i Norge. Til tross for dette har hun skaffet seg mastergrad, noe som er en bragd i seg selv. Jeg har skrevet om fri innvandring tidligere på denne bloggen, og det er passende å nevne dette nok en gang.

Hvorfor skal vi nekte ressurssterke mennesker som Maria adgang til Norge? Det er utelukkende positivt for oss at slike mennesker ønsker å bidra til samfunnet vårt. Problemet mange forbinder med innvandring skyldes ikke innvandrerne i seg selv, men velferdsstaten. Når mange innvandrere kan komme til Norge og leve et godt liv på andres bekostning, da vil ikke systemet fungere i lengden. Det er derfor nazismen er på vei tilbake i Europa, fordi sosialdemokrater som er tilhengere av velferdsstaten begynner å innse at systemet ikke er bærekraftig. Og innvandring øker hastigheten på denne nedoverspiralen.

Løsningen vil være å avskaffe velferdsstaten over lang tid, fjerne alle særordninger og fordeler til innvandrere, og la folk få bestemme over sine egne liv. Dermed vil vi få stadig økning av ressurssterke mennesker til Norge, mens snyltere enten blir nødt til å bidra eller dra til land som fremdeles vil tviholde på velferdsstaten.

Oppdatering: det virker som mange lesere ikke forstår hvilke rammer jeg plasserer fri innvandring innenfor. Da kan jeg anbefale å lese disse innleggene også:

Hva er liberalisme?
Den liberale rettsstaten

Håper dette bidrar til å klargjøre synspunktet litt bedre. 🙂

Reklamer

Written by Vegard O.

22. september 2010 at 12:00

La de prostituerte være i fred!

with 6 comments


Sexkjøploven er i praksis et forbud mot prostitusjon. Forbudet mot prostitusjon kan muligens skape inntrykk av at regjeringen stadig vekk kommer nærmere en løsning med å bli kvitt denne praksisen, men i virkeligheten betyr det bare at virksomheten blir drevet under jorden. På den måten blir det et mindre trygt miljø for de prostituerte, da nesten ingen andre kan ha innsyn i hvordan de har det på jobb.

Prostitusjon betyr i bunn og grunn at en leverandør yter tjenester til en kjøper, og i dette tilfellet innebærer det at person A selger kroppen sin for en bestemt tidsperiode til person B. Helt grunnleggende inngår to individer en kontrakt eller handel på fredelig vis. Begge parter samtykker. Hvorfor i all verden blir dette sett på som kriminalitet?

Hvis en hallik doper ned og tvinger prostituerte til å selge sex, da er det kriminalitet. Hvis en kunde truer den prostituerte til å yte tjenester, da er det kriminalitet. Og mangelen på åpenhet rundt og legitimering av prostitusjon forårsaker slike overgrep mot de prostituerte!

Prostitusjon, narkotikahandel, gambling og andre aktiviteter som foregår på fredelig basis burde ikke bli ansett som kriminalitet. Sånn som det er i dag går politiet heller etter dette enn ekte kriminalitet, som tyverier og svindel. Legaliser prostitusjon, la de prostituerte være i fred og la dem komme til overflaten igjen slik at de lettere kan bli beskyttet mot vold!

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/sexmarkedet/artikkel.php?artid=10018656
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/sexmarkedet/artikkel.php?artid=10045288
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/sexmarkedet/artikkel.php?artid=10045252

Written by Vegard O.

17. september 2010 at 09:05

Miljøbevegelsens hykleri

with 8 comments


Saken om Hardanger-mastene er velkjent: miljøaktivister og andre motstandere ga regjeringen massiv kritikk for å ha bestemt at det skulle bygges master, og ikke sjøkabler, over Hardanger for å forsyne Bergen med strøm. Denne saken illustrerer flere sider ved samfunnet vårt som det kan være nyttig å være kritisk til.

Sjøkabel vil bli langt dyrere

I VG i dag kommer det fram fra en høring at det antakelig vil koste tre til åtte ganger så mye med en sjøkabelløsning framfor å bygge master. Dette betyr at det er forbrukerne, og ikke politikerne, som til syvende og sist må ta regninga. Man kan lett få inntrykk av at det er politikerne som er gavmilde og snille som gir «folket» produkter og tjenester, men de gjør ikke annet enn å bruke pengene som innbyggerne har betalt gjennom skatter og avgifter. Det som dermed vil skje er at tilbudet vil bli langt dyrere for folk flest, noe som innebærer at strømmen kan bli dyrere, skattene kan gå opp og så videre. Staten er ikke en separat entitet som har en magisk sekk med penger, det er vi som må betale for unødvendig dyre og tungvinne løsninger!

Miljøbevegelsen gjør det verre for naturen

Når en tjeneste blir unødvendig dyr og rigid, går det igjen utover kjøpekraft og muligheter for mennesker. Miljøbevegelsen ser alltid ut til å gå inn for løsninger som gjør driften av samfunnet verre å få til. Når man ikke kan legge en kabel i rettest mulig linje fra A til D, men isteden må gå via B og C på veien, da går mange arbeidstimer og verdier tapt i det som nesten utelukkende er en symbolkamp. Dette er en nedoverspiral som minsker verdiskapingen, som igjen sinker velstanden, som igjen går utover tilbudet vi får. Når tilbudet blir dårligere, da må man begynne på nytt et annet sted for å øke tilgang til diverse varer og tjenester (i dette tilfellet strøm), og dermed blir enda mer av naturen offer for miljøbevegelsens spill. Om dette gjør miljøbevegelsen til hyklere kan muligens diskuteres, kanskje de rett og slett faktisk tror på sine egne ønskedrømmer.

Et fritt samfunn ville gitt bedre løsninger

Et fritt samfunn ville ha presentert en annerledes løsning. Rødgrønn symbolpolitikk og diverse lovmessige hindere ville ha mistet sin betydning eller blitt fjernet naturlig, da en mer realistisk linje overfor det å forholde seg til verdenen vi bor i ville ha vunnet mer gehør. Diverse leverandører av varer og tjenester måtte ha funnet ut hva etterspørselen til folk er, for deretter å finne den mest optimale løsningen (dette innebærer effektivitet og samtidig et vern av naturen ettersom ingen er tjent med en ødelagt natur). Private entrepenører i samarbeid med erfarne utbyggere og andre eksperter kunne for eksempel bygd en atomreaktor ved Bergen og dermed forsynt byen med mer enn nok strøm. Naturvernere kunne ha kjøpt opp Hardanger og fredet området for kraftmessig virksomhet. Mulighetene er langt flere i et fritt samfunn enn hva det er i dag, hvor mange ser ut til å glemme at det er de selv som må betale prisen for symbolpolitikk som blir tvunget på absolutt alle.

Lenker: VG: – Sjøkabler kan koste åtte ganger så mye som master

Written by Vegard O.

15. september 2010 at 10:32

Flertall for sosialdemokrater

with 2 comments


Høyre og FrP får henholdsvis 27,6% og 22,5% oppslutning på en ny meningsmåling utført av Dagens Næringsliv. Dette ville gitt dem 90 mandater på Stortinget. Det vi da kan spørre oss selv om er: hva så?

Hvis Høyre og FrP kom til makten i Norge, ville samfunnet ha blitt så annerledes? Begge partier er for velferdsstaten og dermed for sterke inngrep i privatlivet. De kan påstå noe annet, men det er bare å ta en rask titt på den konkrete politikken i stortingsprogrammene deres.

Alle partiene på Stortinget, og de fleste småpartiene, er sosialdemokrater. Det eneste partiet som er for frihet for og beskyttelse av enkeltindividet er Det liberale folkepartiet. Dette er ikke en bastant påstand, det er bare å se på partiprogrammene til alle partiene der ute, så finner man raskt ut at nesten alle er for ulike overtramp og overkjøring i den individuelle sfæren.

En «borgerlig» flertallsregjering med Høyre og FrP ville med andre ord ikke ha løst de grunnleggende problemene som velferdsstaten og demokratiet har i dag.

Written by Vegard O.

10. september 2010 at 10:38

Røykeforbud er en grov krenkelse

with 6 comments


WHO ber staten i Norge om å vurdere røykeforbud i private hjem. Motivasjonen ligger i å beskytte barn mot passiv røyking, men det får da være måte på å kaste alle prinsipper om frihet ut av vinduet til fordel for trygghet.

Hvis vi lar staten bestemme over oss på alle nivåer i livet, vil dette til slutt gå ut over livskvaliteten vår på en negativ måte. Uten selvbestemmelsesrett mister mennesker livsgnisten og motivasjon for å skape verdier av både åndelig og fysisk art.

Jeg verken røyker eller har noe til overs for røyking i nærheten av meg, men hvis andre folk ønsker å røyke i hjemmene sine eller å tillate røyking på arbeidsplasser de eier og driver, da burde de få lov til det. Det er ikke spesielt sunt for barn å vokse opp som passive røykere, men det er heller ikke spesielt sunt om staten skal ha kontroll over hver eneste side av livene våre heller.

I et liberalt samfunn ville man ha sett kampanjer og demonstrasjoner mot røyking som foregikk på fredelig vis. Hvis vi skal endre folks mentalitet angående røyking, burde det foregå som en lang dialog over lang tid. Forbud og statlige inngrep i privatlivet er ikke veien å gå!

Written by Vegard O.

9. september 2010 at 12:43

Publisert i Innenriks, Kommentarer

Tagged with , , , ,

Skatteøkning har aldri vært løsningen på velferdsproblemene

with 10 comments


I dagens nettutgave av VG kan vi lese at noen professorer ved UiB og deres kollegaer i Tyskland mener at staten må øke skattenivået med opptil 12% for å dekke velferdsbehovet til den kommende eldrebølgen. Dette vil skape en forverret situasjon i fremtiden.

Skatter kan være en midlertidig løsning på slike grunnleggende problemer, men skattlegging i seg selv vil ødelegge samfunnet mer. Det er flere grunner til dette:

  1. Økt skattlegging av produktive menneskers inntekt gir minket beveggrunn til å fortsette å skape.
  2. Skatt og offentlig byråkrati er papirflytting på vegne av andre og dermed mindre effektivt enn om man skulle ha fikset pensjonsforsikring selv.
  3. Økte skatter gir økte utgifter til offentlig sektor, noe som betyr at enda flere verdier går tapt i uproduktivt arbeid.

Høyere og flere skatter vil bare øke problemene, ikke komme til bukt med dem. En løsning på det stadig større velferdsproblemet er å gradvis gi folk mer kontroll over sine egne liv. På den måten kan mennesker velge fritt blant flere aktører i en eventuell pensjonsforsikringsbransje som er unndratt skadelig offentlig innblanding og regulering (noe som har bidratt til å skape de fryktede USA-tilstandene). Slike frivillige avtaler vil dermed være mer skreddersydde og personlige enn statlige pensjonskrav som sakte, men sikkert bidrar til å minke produksjonen av verdiene som betaler for trygdede og pensjonister.

Vi kan styre våre egne liv best, fordi vi har mer peiling på våre egne behov enn «eksperter» og staten. 🙂

Written by Vegard O.

8. september 2010 at 10:02

Privatisering fører til økt velstand

leave a comment »


SVs parlamentariske leder Bård Vegar Solhjell åpner for økt satsning på private løsninger i omsorgstjenester. Med dette erkjenner han altså at økt privatisering fører til mer velstand i samfunnet.

Sosialistisk venstreparti

Solhjell bruker ofte begreper som «ideelle stiftelser», «ideell privat sektor» og «ideell velferd». Hva menes egentlig med «ideelt?» Ordnett.no har følgende definisjon:

idee´ll adj. (til idé)

  • som bare er til i tanken el. forestillingen
  • ikke-materiell, immateriell
  • som svarer til sin idé, formålstjenlig, utmerket
  • preget av interesse for de åndelige verdier

Vi kan med andre ord tolke Solhjells uttalelser dithen at han mener at siden private løsninger bidrar til å øke velferd/velstand, er de dermed nyttige eller «ideelle». Dermed fortjener de i hans bok å bli «satset på» (hva enn det skal bety) og ikke være forbudt eller underlagt umenneskelige restriksjoner, slik SV har ytret et ønske om tidligere, jfr. barnehagesaken.

Det finnes ingen tjenester innen helse og omsorg som ikke de private kan gjøre bedre enn det offentlige. I statlig drevet butikk har man mindre beveggrunn til å gjøre forretningen økonomisk bærekraftig eller kvalitetsmessig solid for klientene, ettersom staten fungerer som en garanti på at man har jobb og at monopolet skal fortsette uansett.

I privat sektor kan man bare tilby. Kunder (det vil si mennesker med behov for omsorgstjenester i dette tilfellet) blir stadig mer kvalitets- og prisbevisste, og i et fritt samfunn ville da omsorg og velferd vært langt bedre enn det er i dag. Tilbud og etterspørsel løser på naturlig vis det sosialdemokrater og velferdsstaten forsøker å løse ved hjelp av tvang og reguleringer år etter år 🙂

Written by Vegard O.

6. september 2010 at 15:09