Liberale meninger

Liberalisme sett nedenfra og opp

Archive for the ‘Kommentarer’ Category

Forby ditt og forby datt!

with 5 comments


I følge VG vil en EU-kommisjon forby tilsetning av sukker i fruktjuice. Artikkelen er rimelig mangelfull på informasjon, men med VG kan man nesten ikke regne med noe annet. Det er likevel ikke poenget i dette innlegget. Poenget er at dette er nok et eksempel på formyndertankegangen som råder organisasjoner som EU: voksne mennesker skal bli behandlet som barn.

Et slikt lovforslag gjør det i praksis forbudt for bedrifter å produsere det de vil, foreta fredelige handler som de vil, og det forbyr forbrukere å drikke hva de vil. Etter min mening er det opp til enhver person å foreta valg om hvordan han eller hun har lyst til å leve sitt liv, hvilket ikke er noen byråkrater som bor langt unna sin rolle. Tar man ansvar fra folk, da blir de følgelig mer ansvarsløse. Det er ikke lurt å leve et usunt liv, men hvis man får mer ansvar vil man også få beveggrunn til å gjøre noe mer fornuftig med livet sitt.

Dette forbudet er sosialisme i praksis: du har ikke rett til å bestemme over din egen kropp, for den tilhører staten! Alt du gjør eller foretar deg skal bli bestemt av andre, du som individ har ingenting å si!

Reklamer

Written by Vegard O.

23. september 2010 at 09:18

Publisert i Kommentarer, Utenriks

Tagged with , , ,

La oss få fri innvandring!

with 36 comments


I VG i dag kan vi lese om at 25 år gamle Maria Amelie fra Russland oppholder seg ulovlig i Norge. Til tross for dette har hun skaffet seg mastergrad, noe som er en bragd i seg selv. Jeg har skrevet om fri innvandring tidligere på denne bloggen, og det er passende å nevne dette nok en gang.

Hvorfor skal vi nekte ressurssterke mennesker som Maria adgang til Norge? Det er utelukkende positivt for oss at slike mennesker ønsker å bidra til samfunnet vårt. Problemet mange forbinder med innvandring skyldes ikke innvandrerne i seg selv, men velferdsstaten. Når mange innvandrere kan komme til Norge og leve et godt liv på andres bekostning, da vil ikke systemet fungere i lengden. Det er derfor nazismen er på vei tilbake i Europa, fordi sosialdemokrater som er tilhengere av velferdsstaten begynner å innse at systemet ikke er bærekraftig. Og innvandring øker hastigheten på denne nedoverspiralen.

Løsningen vil være å avskaffe velferdsstaten over lang tid, fjerne alle særordninger og fordeler til innvandrere, og la folk få bestemme over sine egne liv. Dermed vil vi få stadig økning av ressurssterke mennesker til Norge, mens snyltere enten blir nødt til å bidra eller dra til land som fremdeles vil tviholde på velferdsstaten.

Oppdatering: det virker som mange lesere ikke forstår hvilke rammer jeg plasserer fri innvandring innenfor. Da kan jeg anbefale å lese disse innleggene også:

Hva er liberalisme?
Den liberale rettsstaten

Håper dette bidrar til å klargjøre synspunktet litt bedre. 🙂

Written by Vegard O.

22. september 2010 at 12:00

Brun? Høyreekstrem? Hva med bare «sinte sosialdemokrater»?

with 9 comments


I Sverige har det vært parlamentsvalg og ingen av de politiske alliansene har fått rent flertall. Én sosialdmokratisk blokk mot en annen sosialdemokratisk blokk (såkalt rødgrønt mot blått), og i tillegg en aldri så liten urokråke: det innvandringsfiendtlige partiet Sverigedemokraterna. De blir overalt av naiv og unyansert presse kalt brune eller høyreekstreme, men hva med å se på hva de faktisk er?

Sverigedemokraterna står for en sterk velferdsstat, akkurat som alle de andre partiene på den svenske riksdagen. Den eneste vesentlige forskjellen mellom dette partiet og de andre er altså ett enkelt aspekt ved politikken, og ellers er det tilnærmet lik identisk. Så hvorfor blir stadig vekk sterke tilhengere av velferdsstaten, som er sosialistisk i sitt politiske vesen, kalt høyreekstreme? Nøyaktig hva er så høyre med dette?

Vi har i årevis gjennom skole, media og annet blitt fôret med ideen om at nazisme og sosialisme er motpoler, men i virkeligheten er de nært beslektet. Forsøk å glemme ditt ideologiske ståsted for noen minutter og tenk nøye over det: hva er egentlig forskjellen mellom «høyreekstrem» nasjonalsosialisme og sosialdemokrati?

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10027273

Written by Vegard O.

20. september 2010 at 10:02

La de prostituerte være i fred!

with 6 comments


Sexkjøploven er i praksis et forbud mot prostitusjon. Forbudet mot prostitusjon kan muligens skape inntrykk av at regjeringen stadig vekk kommer nærmere en løsning med å bli kvitt denne praksisen, men i virkeligheten betyr det bare at virksomheten blir drevet under jorden. På den måten blir det et mindre trygt miljø for de prostituerte, da nesten ingen andre kan ha innsyn i hvordan de har det på jobb.

Prostitusjon betyr i bunn og grunn at en leverandør yter tjenester til en kjøper, og i dette tilfellet innebærer det at person A selger kroppen sin for en bestemt tidsperiode til person B. Helt grunnleggende inngår to individer en kontrakt eller handel på fredelig vis. Begge parter samtykker. Hvorfor i all verden blir dette sett på som kriminalitet?

Hvis en hallik doper ned og tvinger prostituerte til å selge sex, da er det kriminalitet. Hvis en kunde truer den prostituerte til å yte tjenester, da er det kriminalitet. Og mangelen på åpenhet rundt og legitimering av prostitusjon forårsaker slike overgrep mot de prostituerte!

Prostitusjon, narkotikahandel, gambling og andre aktiviteter som foregår på fredelig basis burde ikke bli ansett som kriminalitet. Sånn som det er i dag går politiet heller etter dette enn ekte kriminalitet, som tyverier og svindel. Legaliser prostitusjon, la de prostituerte være i fred og la dem komme til overflaten igjen slik at de lettere kan bli beskyttet mot vold!

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/sexmarkedet/artikkel.php?artid=10018656
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/sexmarkedet/artikkel.php?artid=10045288
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/sexmarkedet/artikkel.php?artid=10045252

Written by Vegard O.

17. september 2010 at 09:05

Venstresiden viser igjen sitt sanne, voldelige ansikt

with 18 comments


Venstresiden, med diverse selvutnevnte antirasister og kommunister, leder an i Sverige med angrep på ytringsfriheten når de gang på gang forsøker å legge lokk på meningene til det innvandringsfiendtlige partiet Sverigedemokraterna. Jeg har ingenting til overs for Sverigedemokraterna. For meg representerer de nasjonalsosialisme, det vil si en veldig aggressiv form for sosialdemokrati. Men likevel: når de stadig vekk blir blokkert for sine meninger, enten det måtte være av bøller i gatene eller systematisk gjennom politisk boikott, da forteller det litt om hvor dårlig sosialdemokratiet og sosialister forøvrig er i stand til å takle fri utveksling av meninger.

Denne saken viser bare at jo mer venstrevridd man er, desto mer voldelig blir man. Det er alltid sosialistforkjempere eller fascister som begår overgrep (og det er liten forskjell på dem). Et godt eksempel er under en av de mange demonstrasjonene i Hellas, da venstreradikale tente på en bank hvor mennesker døde.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10018648
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10018558
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10018633

Written by Vegard O.

16. september 2010 at 19:25

Miljøbevegelsens hykleri

with 8 comments


Saken om Hardanger-mastene er velkjent: miljøaktivister og andre motstandere ga regjeringen massiv kritikk for å ha bestemt at det skulle bygges master, og ikke sjøkabler, over Hardanger for å forsyne Bergen med strøm. Denne saken illustrerer flere sider ved samfunnet vårt som det kan være nyttig å være kritisk til.

Sjøkabel vil bli langt dyrere

I VG i dag kommer det fram fra en høring at det antakelig vil koste tre til åtte ganger så mye med en sjøkabelløsning framfor å bygge master. Dette betyr at det er forbrukerne, og ikke politikerne, som til syvende og sist må ta regninga. Man kan lett få inntrykk av at det er politikerne som er gavmilde og snille som gir «folket» produkter og tjenester, men de gjør ikke annet enn å bruke pengene som innbyggerne har betalt gjennom skatter og avgifter. Det som dermed vil skje er at tilbudet vil bli langt dyrere for folk flest, noe som innebærer at strømmen kan bli dyrere, skattene kan gå opp og så videre. Staten er ikke en separat entitet som har en magisk sekk med penger, det er vi som må betale for unødvendig dyre og tungvinne løsninger!

Miljøbevegelsen gjør det verre for naturen

Når en tjeneste blir unødvendig dyr og rigid, går det igjen utover kjøpekraft og muligheter for mennesker. Miljøbevegelsen ser alltid ut til å gå inn for løsninger som gjør driften av samfunnet verre å få til. Når man ikke kan legge en kabel i rettest mulig linje fra A til D, men isteden må gå via B og C på veien, da går mange arbeidstimer og verdier tapt i det som nesten utelukkende er en symbolkamp. Dette er en nedoverspiral som minsker verdiskapingen, som igjen sinker velstanden, som igjen går utover tilbudet vi får. Når tilbudet blir dårligere, da må man begynne på nytt et annet sted for å øke tilgang til diverse varer og tjenester (i dette tilfellet strøm), og dermed blir enda mer av naturen offer for miljøbevegelsens spill. Om dette gjør miljøbevegelsen til hyklere kan muligens diskuteres, kanskje de rett og slett faktisk tror på sine egne ønskedrømmer.

Et fritt samfunn ville gitt bedre løsninger

Et fritt samfunn ville ha presentert en annerledes løsning. Rødgrønn symbolpolitikk og diverse lovmessige hindere ville ha mistet sin betydning eller blitt fjernet naturlig, da en mer realistisk linje overfor det å forholde seg til verdenen vi bor i ville ha vunnet mer gehør. Diverse leverandører av varer og tjenester måtte ha funnet ut hva etterspørselen til folk er, for deretter å finne den mest optimale løsningen (dette innebærer effektivitet og samtidig et vern av naturen ettersom ingen er tjent med en ødelagt natur). Private entrepenører i samarbeid med erfarne utbyggere og andre eksperter kunne for eksempel bygd en atomreaktor ved Bergen og dermed forsynt byen med mer enn nok strøm. Naturvernere kunne ha kjøpt opp Hardanger og fredet området for kraftmessig virksomhet. Mulighetene er langt flere i et fritt samfunn enn hva det er i dag, hvor mange ser ut til å glemme at det er de selv som må betale prisen for symbolpolitikk som blir tvunget på absolutt alle.

Lenker: VG: – Sjøkabler kan koste åtte ganger så mye som master

Written by Vegard O.

15. september 2010 at 10:32

Problemer med koranbrenningen

leave a comment »


Pastor Terry Jones gjennomførte ikke sin annonserte koranbrenning som planlagt, etter massiv kritikk og press fra omtrent alt og alle som kunne krype og gå. Saken om koranbrenningen illustrerer hovedsaklig tre problemer som jeg har lyst til å ta opp litt nærmere.

1. Islam er det underliggende og grunnleggende problemet

Man kan si at det å brenne en bok, og atpåtil en hellig bok, er fornærmende, sjokkerende, usaklig og så videre, men la oss komme til bunns i denne saken. Det er bare en bok. Pastor Terry Jones utgjør ingen trussel for andre, han verken truer eller skader andre ved å gjøre dette. Man har ikke rett til å ikke bli fornærmet, og det gjelder også muslimer.

Det som har skjedd i denne saken er at diverse representanter for Islam har kommet med trusler av ulik grad hvis koranbrenningen ble gjennomført. Tenk om Vesten skulle gjøre det samme hver gang muslimer brenner flaggene til USA, Norge, Danmark eller liknende? Et flagg et tross alt symbolet på en nasjon, og når de brenner flagg symboliserer dette altså det samme som om de skulle brenne hele det norske folk eller liknende.

Man kan si at de færreste muslimer er enige i at det å bruke vold er riktig løsning, men Islam i seg selv rettferdiggjør vold mot vantro og ikke-troende. På sitt mest grunnleggende nivå er Islam en barbarisk og intolerant religion som forlanger blind underkastelse av alle. Les mer om dette her. Når et flertall av muslimer angivelig ikke støtter Koranens barbariske ideologi til det fulle, er de da egentlig ekte muslimer?

2. Vestens ettergivenhet

Det skjer stadig vekk overgrep i Islams navn (karikaturtruslene, drap på fotballfans i Somalia etc), og siden dette fremstår som såpass omfattende, blir vestlige ledere bekymret for sikkerheten til sine soldater og stater hvis man skulle finne på å fornærme muslimer på en eller annen måte. Vestlige prinsipper som ytringsfrihet blir dermed forsøkt kastet på dør. Man gir altså bort sin frihet for å få trygghet.

Ingen hindret riktignok pastoren fysisk, men når selveste presidenten i USA formaner ham på det sterkeste om å la være, da forteller det litt om det psykiske presset man kan bli utsatt for hvis man har feil meninger. Mange vil kanskje bestride at det å brenne en bok er å gi uttrykk for en mening, men er det ikke nettopp dette mange muslimer selv gjør ved å brenne diverse flagg og dukker? Ingen i Vesten har klagd like høylytt på dette.

Vesten viser altså ettergivenhet overfor muslimer for å ikke fornærme dem, slik at man unngår at de oppfører seg som bajaser. Ettergivenhetspolitikk fungerer ikke, da motparten i en slik type konflikt alltid vil prøve mer og mer for å få innfridd sine krav. Appeasement-politikken til England og Frankrike overfor Nazi-Tyskland i forkant av Den andre verdenskrig er prakteksempel på hvordan en slik type politikk kan ende.

3. Brenning av bøker er ikke sivilisert

Pastor Terry Jones ville bare brenne en bok, skrev jeg tidligere. Men det å brenne en bok er et symbol på det å utslette tanker og ideer med voldelige virkemidler. Tankene går igjen tilbake til Nazi-Tyskland der nazistene forsøkte å utslette alle tanker og ideologier de mente var feil og umoralske. Det var i en langt større skala, men parallellene finnes fremdeles der.

Dialog er fremdeles og vil alltid være det mest foretrukne virkemiddelet i en sivilisert verden for å løse konflikter. En langvarig dialog med muslimske representanter fra ulike samfunnslag over lang tid vil forhåpentligvis bidra til å gjøre den muslimske verdenen stadig mer liberal, men veien er lang å gå. Noen vil sikkert påstå at det å kalle Islam for en grunnleggende barbarisk ideologi ikke er den mest taktfulle strategien for å skape fred, men ett sted må man sette grensen for å kaste vekk sine prinsipper.

Jeg har ingenting i mot fredelige muslimer, men jeg har noe i mot Islam. Forskjellen her er viktig, men det er forståelig at det kan virke fiendtlig også mot muslimer. Det er likevel bare en mening, og det burde alle kunne respektere, muslimer eller ikke-muslimer. I en eventuell dialog med muslimer ville det for eksempel ikke være så lurt å benytte enhver anledning til å rakke ned på ideologien deres, men å argumentere for liberale verdier ville gjort den samme jobben, bare på en litt mer vennlig måte 🙂

Written by Vegard O.

13. september 2010 at 09:40