Liberale meninger

Liberalisme sett nedenfra og opp

Posts Tagged ‘eldrebølgen

Skatteøkning har aldri vært løsningen på velferdsproblemene

with 10 comments


I dagens nettutgave av VG kan vi lese at noen professorer ved UiB og deres kollegaer i Tyskland mener at staten må øke skattenivået med opptil 12% for å dekke velferdsbehovet til den kommende eldrebølgen. Dette vil skape en forverret situasjon i fremtiden.

Skatter kan være en midlertidig løsning på slike grunnleggende problemer, men skattlegging i seg selv vil ødelegge samfunnet mer. Det er flere grunner til dette:

  1. Økt skattlegging av produktive menneskers inntekt gir minket beveggrunn til å fortsette å skape.
  2. Skatt og offentlig byråkrati er papirflytting på vegne av andre og dermed mindre effektivt enn om man skulle ha fikset pensjonsforsikring selv.
  3. Økte skatter gir økte utgifter til offentlig sektor, noe som betyr at enda flere verdier går tapt i uproduktivt arbeid.

Høyere og flere skatter vil bare øke problemene, ikke komme til bukt med dem. En løsning på det stadig større velferdsproblemet er å gradvis gi folk mer kontroll over sine egne liv. På den måten kan mennesker velge fritt blant flere aktører i en eventuell pensjonsforsikringsbransje som er unndratt skadelig offentlig innblanding og regulering (noe som har bidratt til å skape de fryktede USA-tilstandene). Slike frivillige avtaler vil dermed være mer skreddersydde og personlige enn statlige pensjonskrav som sakte, men sikkert bidrar til å minke produksjonen av verdiene som betaler for trygdede og pensjonister.

Vi kan styre våre egne liv best, fordi vi har mer peiling på våre egne behov enn «eksperter» og staten. 🙂

Reklamer

Written by Vegard O.

8. september 2010 at 10:02