Liberale meninger

Liberalisme sett nedenfra og opp

Posts Tagged ‘FrP

Flertall for sosialdemokrater

with 2 comments


Høyre og FrP får henholdsvis 27,6% og 22,5% oppslutning på en ny meningsmåling utført av Dagens Næringsliv. Dette ville gitt dem 90 mandater på Stortinget. Det vi da kan spørre oss selv om er: hva så?

Hvis Høyre og FrP kom til makten i Norge, ville samfunnet ha blitt så annerledes? Begge partier er for velferdsstaten og dermed for sterke inngrep i privatlivet. De kan påstå noe annet, men det er bare å ta en rask titt på den konkrete politikken i stortingsprogrammene deres.

Alle partiene på Stortinget, og de fleste småpartiene, er sosialdemokrater. Det eneste partiet som er for frihet for og beskyttelse av enkeltindividet er Det liberale folkepartiet. Dette er ikke en bastant påstand, det er bare å se på partiprogrammene til alle partiene der ute, så finner man raskt ut at nesten alle er for ulike overtramp og overkjøring i den individuelle sfæren.

En «borgerlig» flertallsregjering med Høyre og FrP ville med andre ord ikke ha løst de grunnleggende problemene som velferdsstaten og demokratiet har i dag.

Reklamer

Written by Vegard O.

10. september 2010 at 10:38

Markedsliberalisme er visstnok en trussel

leave a comment »


Senterpartiets nestleder og parlamentariske leder, Trygve Slagsvold Vedum, skriver det følgende i Aftenposten: «[…] I dag er den største politiske trusselen mot vår arv og våre verdier det markedsliberale samfunnet der politikken abdiserer. Der markedets frie krefter går foran rettferdig fordeling mellom folk, landsdeler og land.» La oss snakke litt nærmere om dette og andre ting Vedum nevner.

Trygve Slagsvold Vedum

Kronikken til Vedum er et innlegg i kjølvannet av FrPs Kent Andersen og Christian Tybring-Gjeddes noe nasjonalsosialistiske utspill om innvandring og kultur. Vedum argumenter for at norske verdier som likeverd og åpenhet bør overstyre slike holdninger som FrP her utviser. Dette er forsåvidt greit nok, men når Vedum begynner å snakke om rettferdighet og solidaritet, da er det på tide å stille noen kritiske spørsmål.

For det første: hva er egentlig rettferdighet? Rettferdighet er et svært subjektivt begrep som ikke har noen klare definisjoner innen sosialdemokratiet. Det som føles rettferdig for Ola er ikke nødvendigvis så rettferdig for Per. Ola mener at det er rettferdig at han og Per deler det Per har høstet inn av korn mens Ola lå og drev dank, mens Per syns dette er svært urettferdig. Noen syns det er rettferdig at uføretrygdede får 50% av inntekt, mens andre syns det er rettferdig at de får 60%. Og så videre. Å bruke dette ladde ordet i en debatt for å styrke sin egen agenda om å virke som en ridder i skinnende rustning, er et bevisst retorisk grep for å fremstå som bedre enn andre politikere. Dette kappløpet om popularitet burde være kjent for alle som har fulgt med litt på rikspolitikk over lengre tid.

Det andre ladde begrepet Vedum bruker er solidaritet. Venstresiden i norsk sosialdemokrati har i lang tid forsøkt å ta monopol på dette ordet, men uten at det er ekte substans bak det. Sosialister mener at de er de eneste som utviser solidaritet fordi de vil tvinge alle til å betale for de vanskeligstilte i samfunnet gjennom skatter og avgifter. Tvang er ikke solidaritet! Ekte solidaritet er når mennesker hjelper hverandre ut av fri vilje, og når Vedum forsøker å bruke dette ordet mot de mer liberale i samfunnet, er det ikke noe annet enn tom propaganda.

Og så har vi Vedums påstand om at markedsliberalismen, eller liberalismen sånn sett, går imot disse tomme ordene han bruker. Liberalisme er frihet og fravær av tvang i mellommenneskelige forhold. Så hva har egentlig liberalisme med Tybring-Gjeddes utspill å gjøre? Såvidt jeg vet, er det ikke spesielt liberalt å forsøke å stanse innvandringen i den grad FrP foreslår, ei heller å forby vanlig Islam som mange av tilhengerne til utspillet gjør (uten at FrP er enige i akkurat dette).

Begge sider i denne debatten er like ille fordi de i ulik grad er for statlige inngrep i individets liv, selv om Vedum forfekter «forsvar av enkeltindividene». Dette er, i likhet med mye av det andre han skriver, tomme ord eller selvmotsigelser.

Sverigedemokraterna og ytringsfrihet

with 11 comments


I VG kan vi lese at det innvandringsskeptiske partiet Sverigedemokraterna får støtte fra FrP i kjølvann av at svensk TV4 nektet å sende denne reklamefilmen:

Saken er som følger: Sverigedemokraterna blir nektet å vise sin politiske propaganda av en privateid TV-kanal, og svenske toppolitikere støtter dette fullt ut. Det er et par ting jeg har lyst til å si om akkurat dette:

  1. TV4 er en privateid TV-kanal, og burde i prinsippet kunne bestemme nøyaktig hva de vil eller ikke vil vise
  2. Ingen har krav på at andre skal vise fram eller høre deres ytringer

Så egentlig er det ingenting i veien med at TV4 har besluttet å ikke vise Sverigedemokraternas reklame. Det eneste man burde ha krav på i en sånn sak, er at myndighetene beskytter ens rett til å kunne komme med ytringen på fredelig vis, ikke å tvinge andre til å markedsføre den.

Artikkelen illustrerer likevel et annet problem ved den svenske staten når den henviser til TV4s grunn til å ikke sende reklamen: «TV 4 mener filmen bryter svensk lov gjennom å hetse muslimer som befolkningsgruppe.» Ingen grupper eller enkeltpersoner burde være fritatt for kritikk. Såvidt jeg kan se, er ikke filmen spesielt hetsende, men heller kritisk på en relativt grovkornet og klønete måte.

Det er med andre ord ingenting galt med det TV4 har gjort rent juridisk, men om det er spesielt lurt er et annet spørsmål. Er det virkelig så lurt å «skåne» befolkningsgrupper, eller spesielt Islam, for kritikk? Er det virkelig så lurt av andre toppolitikere å støtte opp om slik meningssensur?

«Vi har et fullt demokratisk valg i Sverige, men vi våger å ta debatten mot dem som bruker muslimer for å hetse en hel folkegruppe, sa Mona Sahlin tirsdag.» Er det å legge lokk på andres ytringer «å våge å ta debatten»?

Written by Vegard O.

1. september 2010 at 09:15

Diskriminering for folk flest?

leave a comment »


Dagens innlegg vil forsøke å belyse visse problemer med nivået på offentlig, politisk debatt i Norge. Jeg vil peke ut åpenbare mangler, logiske feilslutninger og hersketeknikker. Eksempelet jeg vil bruke er en tekst som ble publisert på Aftenpostens nettside 28.08.2010, kalt Diskriminering for folk flest. Forfatteren av kommentaren er Bano Rashid, et 17 år gammelt medlem av Nesodden AUF.

AUFs logo

Jeg må påpeke at jeg har tatt hensyn til forfatterens unge alder og at teksten muligens er forkortet, men til syvende og sist er det innholdet som gjelder, og ikke hvem som står bak. Videre har innlegget blitt publisert i en av Norges største aviser, og er dermed ikke unndratt for kritikk. Kort fortalt handler teksten om at FrP er et parti som diskriminerer flere grupper, spesielt ikke-vestlige innvandrere, og forfatter spør seg hvorfor det er slik at mange støtter opp om dette.

Vi kan begynne med tittelen, «Diskriminering for folk flest». «For folk flest» er Fremskrittspartiets slagord per dags dato (offisiell nettside), og tittelen signaliserer derfor at dette er en negativ vinkling av eller kommentar til FrP. På den måten er tittelen rimelig godt beskrivende, men hvordan står det til med selve innholdet?

Ingressen lyder som følger: «Vi påstår at vi ønsker en mer rettferdig verden, men meningsmålingene sier noe annet.» Dette henviser til den siste tidens meningsmålinger der spesielt Høyre og FrP kommer godt ut. Inntrykket om dette blir forsterket via det første avsnittet i teksten, men hva menes med «en mer rettferdig verden»? Og hvorfor er høyresiden i sosialdemokratiet en motvekt til «en mer rettferdig verden»? Hvordan diskriminerer FrP folk flest? Hvorfor er «klimaarbeid» (hva er dette?) og et ønske om at besteforeldrene våre skal ha det best i verden relevant i forhold til det andre som har blitt nevnt? Mesteparten av dette blir ikke besvart i resten av kommentaren.

Det eneste som blir delvis forklart er poenget om diskriminering. FrPs partileder Siv Jensens bruk av ordet «snikislamisering» blir påstått å være skremselspropaganda mot muslimer. Såvidt jeg ser det er begrepet «snikislamisering» et snodig begrep da stadig økt islamisering av for eksempel Grønland i Oslo foregår rimelig åpenlyst (Eksempel 1, Eksempel 2). Men er det diskriminering? Er virkelig det å kritisere en religion det samme som å diskriminere utøverne? Hvis det er det, går det ikke an å kritisere Islam uten å måtte bli beskyldt for å «mobbe» muslimer. Dette er viktig å få et større fokus på.

Men der forfatter på den ene siden argumenterer mot å omtale innvandrere negativt, dukker det opp et lass av nettopp negative og fordomsfulle uttalelser mot FrP på den andre siden. Rashid stempler FrP og partiets velgere som å nesten utelukkende ønske seg følgende ting: billig sprit og bensin, større forskjeller mellom folk og at Norge skal delta i flere kriger. Å redusere velgere til å ønske seg billigere sprit og bensin er misvisende og en udokumentert påstand som får fortsette å leve i beste velgående. Og måten Rashid omtaler de andre punktene på, vitner om en bevisst retorikk for å stille noe som i utgangspunktet ikke er negativt i et dårlig lys. Folk er forskjellige og det vil dermed være forskjeller mellom dem enten vi vil eller ikke. Er dette egentlig så ille? Og hvordan vil FrP at Norge skal delta i flere kriger? Dette blir ikke forklart.

Til slutt skal visstnok arbeidstagere, kvinner, sykmeldte og homofile også bli diskriminert av FrP. Dette er en alvorlig påstand, men forblir kun det. Den blir overhodet ikke dekket av konkrete eksempler. Hva menes med diskriminering og hvordan blir alle disse gruppene diskriminert av FrP? Dette burde vært minstekravet for en saklig kommentar, men det blir ikke fulgt opp i det hele tatt. I stedet sitter vi igjen med en rekke fordomsfulle påstander fra en som tilsynelatende skal kritisere bruken av fordomsfulle påstander!

Dette er en sentralt problem med nivået på offentlig diskurs i Norge: politikere og andre er ofte mest mulig opptatt av å rakke ned på hverandre med udokumenterte påstander og fordommer. På den måten kan det hende at de håper at de vil «vinne» velgere fra det andre partiet over til sitt. Altså ikke ved å fokusere på egen politikk, men ved å spre løgner og misnøye blant «de andre». Det er ekstra skremmende å se denne type retorikk fra et medlem av et av de store partienes ungdomslag, fordi det vitner om hva slags ukultur fremtidige politikere blir ført inn i.

Jeg ønsker meg et bedre nivå og en mer vennlig diskusjonssfære, og håper denne bloggen kan bidra til nettopp dette 🙂

Written by Vegard O.

31. august 2010 at 10:51