Liberale meninger

Liberalisme sett nedenfra og opp

Posts Tagged ‘Inga Marte Thorkildsen

Om det å være anonym

with one comment


Jeg har valgt å være anonym på denne bloggen. Det er flere grunner til dette, og anonymitet har både fordeler og ulemper. I dette innlegget har jeg tenkt å diskutere anonymitet og forklare hvorfor jeg til slutt foretok akkurat dette valget.

Nå er det riktignok ikke helt korrekt å påstå at jeg er anonym her. Det er mer presist å bruke bekrepet pseudonym, da jeg går under et annet navn enn mitt eget (jeg heter åpenbart ikke Liberale meninger). Hovedforskjellen mellom å bruke pseudonym og det å være anonym går hovedsaklig på gjenkjennelighet. Alle lesere av denne bloggen vil kjenne igjen mitt pseudonym, mens en anonym bruker kan gå under flere aliaser, eller ikke noe i det hele tatt. Uansett hva vi velger å kalle det, er målet fremdeles det samme: den virkelige identiteten min er skjult for andre. Hvorfor har jeg valgt å gjøre dette?

Opp gjennom historien har det ikke vært mangel på eksempler hvor mennesker har blitt utsatt for overgrep på grunn av sine meninger eller posisjoner i samfunnet. Marxister i Tsar-Russland, borgerrettighetsforkjempere i USA på 1960-tallet og menneskerettighets- og demokratiforkjempere i nåtidens Iran er alle eksempler på personer og grupper som ble eller fremdeles blir forfulgt fordi de mener noe (også tatt i betraktning at noen av disse gikk forbi det å mene noe ved å bruke vold selv).

Det er vanskelig å skjule hvem man er i en gitt samfunnsmessig posisjon. Vi kan blant annet se hvem den lokale pølsemakeren er, hvem som vanker på homsebaren i nabolaget eller hvem som er statsråd i landet. I motsetning til dette, er det lettere å gjemme sin person når det kommer til meningsytringer. Før kunne man få gitt ut en bok under et pseudonym eller skrive anonyme plakater med budskap som kunne bli hengt opp på offentlige steder i hemmelighet. I dag er Internett en kilde til å kunne uttrykke seg anonymt, selv om man kan bli sporet opp også her ved hjelp av IP-adresser.

Hvem er jeg, da?

Så hvorfor velger mange å holde seg anonyme? Fordi meninger ofte er gjenstand for kontrovers, noe som kan føre til at ekstreme mennesker og grupperinger kan true eller trakassere personer med meninger som de ikke liker. Når de ikke vet hvem som står bak, kan de heller ikke oppsøke denne personen i virkeligheten og gjøre alvor ut av sine trusler. Som følge av dette blir et større meningsmangfold bevart, og ideologier og meninger kan blomstre fritt og bidra til å skape mer kritisk bevissthet hos den øvrige befolkningen.

Selv om vi ikke har voldelige og brutale tilstander som nevnt tidligere i Norge i dag, finnes det fremdeles visse personer og miljøer som kan komme med trusler. Disse kan for eksempel være Blitz, islamister, nazister eller liknende. Når man har kontroversielle meninger, kan også tilsynelatende normale mennesker også komme med grove personangrep. Da er vi over på en annen fordel med anonymitet: det å slippe å forholde seg til sine politiske meninger 24 timer i døgnet og det at meningsmotstandere ikke lenger kan fokusere på personlige egenskaper hos meningsbæreren. Dessverre er det slik at man sjelden klarer å skille mellom person og budskap, og der kan anonymitet hjelpe.

Hvis vi ser på mediedekning og offentlige debatter, kommer det raskt fram at personfokus er noe de fleste tar for gitt. Når Inga Marte Thorkildsen kommer med grove personangrep på John Fredriksen, er det få som reagerer nevneverdig på akkurat dét. Problemet med dette er at selve saken blir glemt og fokuset i debatten blir personen Fredriksen eller personen Thorkildsen. Her ønsker jeg en holdningsendring.

Derfor har jeg valgt å være anonym: jeg vil ha fokus på sak og ikke person. Rasjonell og sammenhengende argumentasjon med gode og utfyllende referanser og dokumentasjon er det som til enhver tid burde gjelde. Ikke hvem man er, hvor man har vært eller hva man har drevet med tidligere.

Anonymitet kan likevel bli misbrukt. Man kan spolere diskusjoner ved å opptre som flere debattanter, man kan lyve eller man kan opptre under falskt navn. Mesteparten av disse problemene blir silt ut her ettersom jeg: a) opptrer under et fast pseudonym med innleggene på denne bloggen, b) fokuserer på argumentasjon og dokumentasjon, og c) ikke har tatt navnet til noen ekte person. Jeg kunne for eksempel skrive under andre aliaser i diskusjonsfeltene for å eventuelt sette meg selv i bedre lys, men slike ting finnes det ingen garanti mot hvis man samtidig forutsetter å ha en åpen debattsfære. Til syvende og sist gjelder hovedpoenget mitt: bruk fornuftig og sammenhengende argumentasjon med påstander basert på skikkelig og falsifiserbar dokumentasjon 🙂

Reklamer

Written by Vegard O.

29. august 2010 at 13:07