Liberale meninger

Liberalisme sett nedenfra og opp

Posts Tagged ‘Islam

Problemer med koranbrenningen

leave a comment »


Pastor Terry Jones gjennomførte ikke sin annonserte koranbrenning som planlagt, etter massiv kritikk og press fra omtrent alt og alle som kunne krype og gå. Saken om koranbrenningen illustrerer hovedsaklig tre problemer som jeg har lyst til å ta opp litt nærmere.

1. Islam er det underliggende og grunnleggende problemet

Man kan si at det å brenne en bok, og atpåtil en hellig bok, er fornærmende, sjokkerende, usaklig og så videre, men la oss komme til bunns i denne saken. Det er bare en bok. Pastor Terry Jones utgjør ingen trussel for andre, han verken truer eller skader andre ved å gjøre dette. Man har ikke rett til å ikke bli fornærmet, og det gjelder også muslimer.

Det som har skjedd i denne saken er at diverse representanter for Islam har kommet med trusler av ulik grad hvis koranbrenningen ble gjennomført. Tenk om Vesten skulle gjøre det samme hver gang muslimer brenner flaggene til USA, Norge, Danmark eller liknende? Et flagg et tross alt symbolet på en nasjon, og når de brenner flagg symboliserer dette altså det samme som om de skulle brenne hele det norske folk eller liknende.

Man kan si at de færreste muslimer er enige i at det å bruke vold er riktig løsning, men Islam i seg selv rettferdiggjør vold mot vantro og ikke-troende. På sitt mest grunnleggende nivå er Islam en barbarisk og intolerant religion som forlanger blind underkastelse av alle. Les mer om dette her. Når et flertall av muslimer angivelig ikke støtter Koranens barbariske ideologi til det fulle, er de da egentlig ekte muslimer?

2. Vestens ettergivenhet

Det skjer stadig vekk overgrep i Islams navn (karikaturtruslene, drap på fotballfans i Somalia etc), og siden dette fremstår som såpass omfattende, blir vestlige ledere bekymret for sikkerheten til sine soldater og stater hvis man skulle finne på å fornærme muslimer på en eller annen måte. Vestlige prinsipper som ytringsfrihet blir dermed forsøkt kastet på dør. Man gir altså bort sin frihet for å få trygghet.

Ingen hindret riktignok pastoren fysisk, men når selveste presidenten i USA formaner ham på det sterkeste om å la være, da forteller det litt om det psykiske presset man kan bli utsatt for hvis man har feil meninger. Mange vil kanskje bestride at det å brenne en bok er å gi uttrykk for en mening, men er det ikke nettopp dette mange muslimer selv gjør ved å brenne diverse flagg og dukker? Ingen i Vesten har klagd like høylytt på dette.

Vesten viser altså ettergivenhet overfor muslimer for å ikke fornærme dem, slik at man unngår at de oppfører seg som bajaser. Ettergivenhetspolitikk fungerer ikke, da motparten i en slik type konflikt alltid vil prøve mer og mer for å få innfridd sine krav. Appeasement-politikken til England og Frankrike overfor Nazi-Tyskland i forkant av Den andre verdenskrig er prakteksempel på hvordan en slik type politikk kan ende.

3. Brenning av bøker er ikke sivilisert

Pastor Terry Jones ville bare brenne en bok, skrev jeg tidligere. Men det å brenne en bok er et symbol på det å utslette tanker og ideer med voldelige virkemidler. Tankene går igjen tilbake til Nazi-Tyskland der nazistene forsøkte å utslette alle tanker og ideologier de mente var feil og umoralske. Det var i en langt større skala, men parallellene finnes fremdeles der.

Dialog er fremdeles og vil alltid være det mest foretrukne virkemiddelet i en sivilisert verden for å løse konflikter. En langvarig dialog med muslimske representanter fra ulike samfunnslag over lang tid vil forhåpentligvis bidra til å gjøre den muslimske verdenen stadig mer liberal, men veien er lang å gå. Noen vil sikkert påstå at det å kalle Islam for en grunnleggende barbarisk ideologi ikke er den mest taktfulle strategien for å skape fred, men ett sted må man sette grensen for å kaste vekk sine prinsipper.

Jeg har ingenting i mot fredelige muslimer, men jeg har noe i mot Islam. Forskjellen her er viktig, men det er forståelig at det kan virke fiendtlig også mot muslimer. Det er likevel bare en mening, og det burde alle kunne respektere, muslimer eller ikke-muslimer. I en eventuell dialog med muslimer ville det for eksempel ikke være så lurt å benytte enhver anledning til å rakke ned på ideologien deres, men å argumentere for liberale verdier ville gjort den samme jobben, bare på en litt mer vennlig måte 🙂

Reklamer

Written by Vegard O.

13. september 2010 at 09:40

Markedsliberalisme er visstnok en trussel

leave a comment »


Senterpartiets nestleder og parlamentariske leder, Trygve Slagsvold Vedum, skriver det følgende i Aftenposten: «[…] I dag er den største politiske trusselen mot vår arv og våre verdier det markedsliberale samfunnet der politikken abdiserer. Der markedets frie krefter går foran rettferdig fordeling mellom folk, landsdeler og land.» La oss snakke litt nærmere om dette og andre ting Vedum nevner.

Trygve Slagsvold Vedum

Kronikken til Vedum er et innlegg i kjølvannet av FrPs Kent Andersen og Christian Tybring-Gjeddes noe nasjonalsosialistiske utspill om innvandring og kultur. Vedum argumenter for at norske verdier som likeverd og åpenhet bør overstyre slike holdninger som FrP her utviser. Dette er forsåvidt greit nok, men når Vedum begynner å snakke om rettferdighet og solidaritet, da er det på tide å stille noen kritiske spørsmål.

For det første: hva er egentlig rettferdighet? Rettferdighet er et svært subjektivt begrep som ikke har noen klare definisjoner innen sosialdemokratiet. Det som føles rettferdig for Ola er ikke nødvendigvis så rettferdig for Per. Ola mener at det er rettferdig at han og Per deler det Per har høstet inn av korn mens Ola lå og drev dank, mens Per syns dette er svært urettferdig. Noen syns det er rettferdig at uføretrygdede får 50% av inntekt, mens andre syns det er rettferdig at de får 60%. Og så videre. Å bruke dette ladde ordet i en debatt for å styrke sin egen agenda om å virke som en ridder i skinnende rustning, er et bevisst retorisk grep for å fremstå som bedre enn andre politikere. Dette kappløpet om popularitet burde være kjent for alle som har fulgt med litt på rikspolitikk over lengre tid.

Det andre ladde begrepet Vedum bruker er solidaritet. Venstresiden i norsk sosialdemokrati har i lang tid forsøkt å ta monopol på dette ordet, men uten at det er ekte substans bak det. Sosialister mener at de er de eneste som utviser solidaritet fordi de vil tvinge alle til å betale for de vanskeligstilte i samfunnet gjennom skatter og avgifter. Tvang er ikke solidaritet! Ekte solidaritet er når mennesker hjelper hverandre ut av fri vilje, og når Vedum forsøker å bruke dette ordet mot de mer liberale i samfunnet, er det ikke noe annet enn tom propaganda.

Og så har vi Vedums påstand om at markedsliberalismen, eller liberalismen sånn sett, går imot disse tomme ordene han bruker. Liberalisme er frihet og fravær av tvang i mellommenneskelige forhold. Så hva har egentlig liberalisme med Tybring-Gjeddes utspill å gjøre? Såvidt jeg vet, er det ikke spesielt liberalt å forsøke å stanse innvandringen i den grad FrP foreslår, ei heller å forby vanlig Islam som mange av tilhengerne til utspillet gjør (uten at FrP er enige i akkurat dette).

Begge sider i denne debatten er like ille fordi de i ulik grad er for statlige inngrep i individets liv, selv om Vedum forfekter «forsvar av enkeltindividene». Dette er, i likhet med mye av det andre han skriver, tomme ord eller selvmotsigelser.

Nok et eksempel på at ytringsfriheten kveles

with 12 comments


I VG kan vi lese at den tyske politikeren Thilo Sarrazin tilsynelatende er i ferd med å miste vervet sitt i den tyske sentralbanken som følge av en bok han har lansert.

Thilo Sarrazin

I boka skal Sarrazin tilsynelatende skrive om at jøder har sitt eget spesielle gen og at muslimer er i ferd med å undergrave Tyskland. Som følge av dette har det vært en storm av kritikk om uttalelsene hans, og nå har det visstnok eskalert til at han mister jobben sin!

Selv er jeg imot rasisme og fordommer, men jeg er enda sterkere imot knebling av meninger. Den tyske sentralbanken er statlig, det vil si at når medlemmer får sparken på grunn av sine meninger, er dette en forlengelse av meningssensur i statlig regi. I Tyskland er det heller ikke lov til å blant annet nekte for at Holocaust fant sted. Alle disse statlige og samfunnsmessige angrepene på ytringsfriheten er en krenkelse av individets selvbestemmelsesrett.

Holocaust-fornektere har liten troverdighet i min bok, men vi vinner ikke kampen mot dem med andre meninger enn oss ved å forby meningene deres! Denne politiske korrektheten har fått pågå altfor lenge, og har bidratt til at folk blir fengslet, og dermed at man ikke kan ha en åpen diskusjonssfære i samfunnet. Dette burde alle se at er skadelig for et tilsynelatende åpent, fritt og sivilisert samfunn på lang sikt.

«I may disagree with what you have to say, but I shall defend to the death your right to say it.» – Voltaire

Written by Vegard O.

3. september 2010 at 09:42

Sverigedemokraterna og ytringsfrihet

with 11 comments


I VG kan vi lese at det innvandringsskeptiske partiet Sverigedemokraterna får støtte fra FrP i kjølvann av at svensk TV4 nektet å sende denne reklamefilmen:

Saken er som følger: Sverigedemokraterna blir nektet å vise sin politiske propaganda av en privateid TV-kanal, og svenske toppolitikere støtter dette fullt ut. Det er et par ting jeg har lyst til å si om akkurat dette:

  1. TV4 er en privateid TV-kanal, og burde i prinsippet kunne bestemme nøyaktig hva de vil eller ikke vil vise
  2. Ingen har krav på at andre skal vise fram eller høre deres ytringer

Så egentlig er det ingenting i veien med at TV4 har besluttet å ikke vise Sverigedemokraternas reklame. Det eneste man burde ha krav på i en sånn sak, er at myndighetene beskytter ens rett til å kunne komme med ytringen på fredelig vis, ikke å tvinge andre til å markedsføre den.

Artikkelen illustrerer likevel et annet problem ved den svenske staten når den henviser til TV4s grunn til å ikke sende reklamen: «TV 4 mener filmen bryter svensk lov gjennom å hetse muslimer som befolkningsgruppe.» Ingen grupper eller enkeltpersoner burde være fritatt for kritikk. Såvidt jeg kan se, er ikke filmen spesielt hetsende, men heller kritisk på en relativt grovkornet og klønete måte.

Det er med andre ord ingenting galt med det TV4 har gjort rent juridisk, men om det er spesielt lurt er et annet spørsmål. Er det virkelig så lurt å «skåne» befolkningsgrupper, eller spesielt Islam, for kritikk? Er det virkelig så lurt av andre toppolitikere å støtte opp om slik meningssensur?

«Vi har et fullt demokratisk valg i Sverige, men vi våger å ta debatten mot dem som bruker muslimer for å hetse en hel folkegruppe, sa Mona Sahlin tirsdag.» Er det å legge lokk på andres ytringer «å våge å ta debatten»?

Written by Vegard O.

1. september 2010 at 09:15

Diskriminering for folk flest?

leave a comment »


Dagens innlegg vil forsøke å belyse visse problemer med nivået på offentlig, politisk debatt i Norge. Jeg vil peke ut åpenbare mangler, logiske feilslutninger og hersketeknikker. Eksempelet jeg vil bruke er en tekst som ble publisert på Aftenpostens nettside 28.08.2010, kalt Diskriminering for folk flest. Forfatteren av kommentaren er Bano Rashid, et 17 år gammelt medlem av Nesodden AUF.

AUFs logo

Jeg må påpeke at jeg har tatt hensyn til forfatterens unge alder og at teksten muligens er forkortet, men til syvende og sist er det innholdet som gjelder, og ikke hvem som står bak. Videre har innlegget blitt publisert i en av Norges største aviser, og er dermed ikke unndratt for kritikk. Kort fortalt handler teksten om at FrP er et parti som diskriminerer flere grupper, spesielt ikke-vestlige innvandrere, og forfatter spør seg hvorfor det er slik at mange støtter opp om dette.

Vi kan begynne med tittelen, «Diskriminering for folk flest». «For folk flest» er Fremskrittspartiets slagord per dags dato (offisiell nettside), og tittelen signaliserer derfor at dette er en negativ vinkling av eller kommentar til FrP. På den måten er tittelen rimelig godt beskrivende, men hvordan står det til med selve innholdet?

Ingressen lyder som følger: «Vi påstår at vi ønsker en mer rettferdig verden, men meningsmålingene sier noe annet.» Dette henviser til den siste tidens meningsmålinger der spesielt Høyre og FrP kommer godt ut. Inntrykket om dette blir forsterket via det første avsnittet i teksten, men hva menes med «en mer rettferdig verden»? Og hvorfor er høyresiden i sosialdemokratiet en motvekt til «en mer rettferdig verden»? Hvordan diskriminerer FrP folk flest? Hvorfor er «klimaarbeid» (hva er dette?) og et ønske om at besteforeldrene våre skal ha det best i verden relevant i forhold til det andre som har blitt nevnt? Mesteparten av dette blir ikke besvart i resten av kommentaren.

Det eneste som blir delvis forklart er poenget om diskriminering. FrPs partileder Siv Jensens bruk av ordet «snikislamisering» blir påstått å være skremselspropaganda mot muslimer. Såvidt jeg ser det er begrepet «snikislamisering» et snodig begrep da stadig økt islamisering av for eksempel Grønland i Oslo foregår rimelig åpenlyst (Eksempel 1, Eksempel 2). Men er det diskriminering? Er virkelig det å kritisere en religion det samme som å diskriminere utøverne? Hvis det er det, går det ikke an å kritisere Islam uten å måtte bli beskyldt for å «mobbe» muslimer. Dette er viktig å få et større fokus på.

Men der forfatter på den ene siden argumenterer mot å omtale innvandrere negativt, dukker det opp et lass av nettopp negative og fordomsfulle uttalelser mot FrP på den andre siden. Rashid stempler FrP og partiets velgere som å nesten utelukkende ønske seg følgende ting: billig sprit og bensin, større forskjeller mellom folk og at Norge skal delta i flere kriger. Å redusere velgere til å ønske seg billigere sprit og bensin er misvisende og en udokumentert påstand som får fortsette å leve i beste velgående. Og måten Rashid omtaler de andre punktene på, vitner om en bevisst retorikk for å stille noe som i utgangspunktet ikke er negativt i et dårlig lys. Folk er forskjellige og det vil dermed være forskjeller mellom dem enten vi vil eller ikke. Er dette egentlig så ille? Og hvordan vil FrP at Norge skal delta i flere kriger? Dette blir ikke forklart.

Til slutt skal visstnok arbeidstagere, kvinner, sykmeldte og homofile også bli diskriminert av FrP. Dette er en alvorlig påstand, men forblir kun det. Den blir overhodet ikke dekket av konkrete eksempler. Hva menes med diskriminering og hvordan blir alle disse gruppene diskriminert av FrP? Dette burde vært minstekravet for en saklig kommentar, men det blir ikke fulgt opp i det hele tatt. I stedet sitter vi igjen med en rekke fordomsfulle påstander fra en som tilsynelatende skal kritisere bruken av fordomsfulle påstander!

Dette er en sentralt problem med nivået på offentlig diskurs i Norge: politikere og andre er ofte mest mulig opptatt av å rakke ned på hverandre med udokumenterte påstander og fordommer. På den måten kan det hende at de håper at de vil «vinne» velgere fra det andre partiet over til sitt. Altså ikke ved å fokusere på egen politikk, men ved å spre løgner og misnøye blant «de andre». Det er ekstra skremmende å se denne type retorikk fra et medlem av et av de store partienes ungdomslag, fordi det vitner om hva slags ukultur fremtidige politikere blir ført inn i.

Jeg ønsker meg et bedre nivå og en mer vennlig diskusjonssfære, og håper denne bloggen kan bidra til nettopp dette 🙂

Written by Vegard O.

31. august 2010 at 10:51