Liberale meninger

Liberalisme sett nedenfra og opp

Posts Tagged ‘kapitalisme

Hva er kapitalisme?

leave a comment »


Begrepene kapitalisme og liberalisme blir ofte brukt om hverandre, og ettersom jeg har skrevet litt om liberalisme tidligere, tenkte jeg å kort forklare hva kapitalisme er i dag.

Kapitalisme

Kapitalisme kan brukes i bred eller smal forstand. I den vide, filosofiske betydningen er kapitalisme tilnærmet lik det samme som liberalisme: individets rettigheter og suverenitet står i sentrum. Den smalere definisjonen involverer utelukkende økonomiske aspekter, som at produksjonsmidler er privateid, at markedet er fritt for statlig innblanding, at profitt er et mål for bedrifter og så videre.

Som liberalist forholder jeg meg til kapitalisme i liberalistisk forstand, ikke til for eksempel korporativisme eller statlig kapitalisme. Kapitalisme er i bunn og grunn dette: et sosialt system hvor individer inngår frivillige kontrakter og handler med hverandre. Under kapitalismen kan arbeidstakere og arbeidsgivere inngå kontrakter om lønn, timeantall, arbeidsoppgaver og skadeforsikring. Hvem som helst kan starte sin egen bedrift uten at noen andre skal bestemme hvordan, hvor eller når (så lenge gründeren respekterer andres frihet, det vil si rett til å bestemme over egen kropp og eiendom).

Et kapitalistisk system er en naturlig følge av en liberalistisk rettsstat. Du kan handle med hvem du vil, du kan starte din egen butikk og du kan jobbe for hvem du vil (men kontrakter må overholdes, så lenge de ikke er grunnlovsstridige). Dette betyr ikke at en større bedrift kan true en mindre ut av markedet, eller at en butikk kan svindle sine kunder. Slike ting er fremdeles, og vil alltid være forbudt under liberalismen. Liker du ikke en arbeidsplass eller mener du får for lite lønn, ta en prat med sjefen eller slutt i forhold til den tiden kontrakten bestemmer.

I en kapitalistisk økonomi er markedet fritt, det vil si at det vil være et mer fleksibelt arbeidsmarked enn hva det er i dag på grunn av reguleringer og store krav til arbeidsgiver. Så da er det ikke så farlig om du mister eller slutter i jobben, ettersom det blir mye lettere å få ny jobb, eller å starte sin egen! Arbeidsgiver får større beveggrunn til å ansette folk ettersom han eller hun er avhengig av arbeidstakere, men ikke lenger behøver å tenke på arbeidsgiveravgift og andre krav fra staten som gjør at bedrifter i dag vegrer seg fra å ansette folk.

Derfor er påstanden fra marxister og sosialister om at kapitalisme og liberalisme er ren utnytting av «arbeiderklassen» feilaktig. Et friere samfunn skaper mer produksjon, innovasjon og velstand som gagner alle, og denne veksten i velstand er mulig fordi fredelige mennesker blir latt være i fred så de kan utvikle både seg selv og drømmene sine 🙂

Reklamer

Written by Vegard O.

2. september 2010 at 16:13

Publisert i Ideologi

Tagged with ,

Hva er liberalisme? En kort introduksjon

leave a comment »


Hva er egentlig liberalisme? I dette innlegget skal jeg forklare kort og konsist hva ideologien innebærer. Jeg vil også prøve å holde det på et enkelt og lett forståelig nivå, sånn at flest mulig folk kan forstå hva jeg mener.

La Liberté guidant le peuple av Eugène Delacroix

Selve ordet «liberalisme» stammer fra det latinske ordet «liberalis», og kan oversettes til «av frihet», hvilket igjen stammer fra «liber», som betyr «fri». Frihet er altså et sentralt begrep i liberalisme, men hvem er det frihet for? Individet er den andre grunnsteinen i ideologien, og alt som har med frihet og rettigheter for individet å gjøre er topp prioritet for alle liberalister.

I liberalismen er det egentlig kun én type frihet som gjelder for individet: og det er negativ frihet, eller frihet fra noe. «Negativ frihet» høres kanskje negativt ut, men det innebærer bare at man er sikret frihet fra andres frihet. Min frihet slutter der din begynner. Dette betyr i praksis at man ikke skal la sitt liv eller handlinger gå utover andre. Man skal være grei og snill, og forøvrig kan man gjøre som man vil, som det så fint lyder i Kardemommebyloven. Helt konkret betyr dette at handlinger som bevisst krenker andre mennesker er strengt forbudt, som trusler, tyveri, svindel, ran, voldtekt, drap og liknende. Alt annet er tillatt.

Hvordan skal dette bli organisert i praksis? Staten er tenkt å være det organet som sikrer de individuelle borgernes rettigheter. Et individs rettigheter er ganske enkle i en liberalistisk stat: man har rett til å leve i fred fra alle andre mennesker og institusjoner, så lenge man ikke begår overgrep selv. Prinsippet er enkelt og fullt mulig å gjennomføre.

Som følge av å plassere individets rett til å leve i fred på toppen av alle prinsipper, har staten følgende funksjoner:

  1. Militærvesen: for å sikre frihet for sine innbyggere fra eksterne krefter (hovedsaklig andre staters militærstyrker)
  2. Politivesen: for å sikre frihet for sine innbyggere fra interne krefter (som tyver og drapsmenn)
  3. Rettsvesen: for å sikre at kontrakter overholdes og løse sivile tvister

Både statens funksjoner og alt annet er tenkt å bli finansiert på frivillig basis i en slik stat. Det høres kanskje naivt ut, men med for eksempel en gradvis holdnings- og kulturendring over flere års overgang til et stadig mer liberalt samfunn, er det mulig å oppnå noe slik. Dette kan ikke forekomme over natta, det kan kun skje over lang tid og bit for bit.

En kort oppsummering vil da lyde som følger: i en liberalistisk stat står alle mennesker fritt til å gjøre akkurat som de vil, så lenge de ikke lar dette gå utover andre. Man kan være kapitalist, kommunist, muslim, homofil, rasist eller sosialdemokrat og fremdeles få leve slik man vil! Den eneste forskjellen er at man ikke lenger kan tvinge andre folk til å være med på sin ideologi eller tro. Dette vil innebære at kommunister kan leve i fred i egne kollektiv, muslimer i egne samfunn og så videre. Men bare så lenge det ikke skjer noe grunnlovsstridig, som at medlemmer blir tvunget til å være med eller at de truer eller tvinger andre til å være med.

Det er fremdeles mange ubesvarte spørsmål som kan ha dukket opp fra denne teksten. Jeg har tenkt til å gå inn på mer konkrete problemstillinger og spørsmål seinere, à la «hvordan skal ditt eller datt finansieres i et liberalistisk samfunn?», «er ikke dette sykelig egoistisk?», «hva er kapitalisme?», «hvordan stiller liberalismen seg til dyrevern?» og så videre. Dette vil gå over en lengre tidsperiode, så det gjelder å ha tålmodighet 🙂

Jeg har forøvrig registrert meg på Bloggurat

Written by Vegard O.

30. august 2010 at 13:26

Publisert i Ideologi

Tagged with , ,