Liberale meninger

Liberalisme sett nedenfra og opp

Posts Tagged ‘Siv Jensen

Diskriminering for folk flest?

leave a comment »


Dagens innlegg vil forsøke å belyse visse problemer med nivået på offentlig, politisk debatt i Norge. Jeg vil peke ut åpenbare mangler, logiske feilslutninger og hersketeknikker. Eksempelet jeg vil bruke er en tekst som ble publisert på Aftenpostens nettside 28.08.2010, kalt Diskriminering for folk flest. Forfatteren av kommentaren er Bano Rashid, et 17 år gammelt medlem av Nesodden AUF.

AUFs logo

Jeg må påpeke at jeg har tatt hensyn til forfatterens unge alder og at teksten muligens er forkortet, men til syvende og sist er det innholdet som gjelder, og ikke hvem som står bak. Videre har innlegget blitt publisert i en av Norges største aviser, og er dermed ikke unndratt for kritikk. Kort fortalt handler teksten om at FrP er et parti som diskriminerer flere grupper, spesielt ikke-vestlige innvandrere, og forfatter spør seg hvorfor det er slik at mange støtter opp om dette.

Vi kan begynne med tittelen, «Diskriminering for folk flest». «For folk flest» er Fremskrittspartiets slagord per dags dato (offisiell nettside), og tittelen signaliserer derfor at dette er en negativ vinkling av eller kommentar til FrP. På den måten er tittelen rimelig godt beskrivende, men hvordan står det til med selve innholdet?

Ingressen lyder som følger: «Vi påstår at vi ønsker en mer rettferdig verden, men meningsmålingene sier noe annet.» Dette henviser til den siste tidens meningsmålinger der spesielt Høyre og FrP kommer godt ut. Inntrykket om dette blir forsterket via det første avsnittet i teksten, men hva menes med «en mer rettferdig verden»? Og hvorfor er høyresiden i sosialdemokratiet en motvekt til «en mer rettferdig verden»? Hvordan diskriminerer FrP folk flest? Hvorfor er «klimaarbeid» (hva er dette?) og et ønske om at besteforeldrene våre skal ha det best i verden relevant i forhold til det andre som har blitt nevnt? Mesteparten av dette blir ikke besvart i resten av kommentaren.

Det eneste som blir delvis forklart er poenget om diskriminering. FrPs partileder Siv Jensens bruk av ordet «snikislamisering» blir påstått å være skremselspropaganda mot muslimer. Såvidt jeg ser det er begrepet «snikislamisering» et snodig begrep da stadig økt islamisering av for eksempel Grønland i Oslo foregår rimelig åpenlyst (Eksempel 1, Eksempel 2). Men er det diskriminering? Er virkelig det å kritisere en religion det samme som å diskriminere utøverne? Hvis det er det, går det ikke an å kritisere Islam uten å måtte bli beskyldt for å «mobbe» muslimer. Dette er viktig å få et større fokus på.

Men der forfatter på den ene siden argumenterer mot å omtale innvandrere negativt, dukker det opp et lass av nettopp negative og fordomsfulle uttalelser mot FrP på den andre siden. Rashid stempler FrP og partiets velgere som å nesten utelukkende ønske seg følgende ting: billig sprit og bensin, større forskjeller mellom folk og at Norge skal delta i flere kriger. Å redusere velgere til å ønske seg billigere sprit og bensin er misvisende og en udokumentert påstand som får fortsette å leve i beste velgående. Og måten Rashid omtaler de andre punktene på, vitner om en bevisst retorikk for å stille noe som i utgangspunktet ikke er negativt i et dårlig lys. Folk er forskjellige og det vil dermed være forskjeller mellom dem enten vi vil eller ikke. Er dette egentlig så ille? Og hvordan vil FrP at Norge skal delta i flere kriger? Dette blir ikke forklart.

Til slutt skal visstnok arbeidstagere, kvinner, sykmeldte og homofile også bli diskriminert av FrP. Dette er en alvorlig påstand, men forblir kun det. Den blir overhodet ikke dekket av konkrete eksempler. Hva menes med diskriminering og hvordan blir alle disse gruppene diskriminert av FrP? Dette burde vært minstekravet for en saklig kommentar, men det blir ikke fulgt opp i det hele tatt. I stedet sitter vi igjen med en rekke fordomsfulle påstander fra en som tilsynelatende skal kritisere bruken av fordomsfulle påstander!

Dette er en sentralt problem med nivået på offentlig diskurs i Norge: politikere og andre er ofte mest mulig opptatt av å rakke ned på hverandre med udokumenterte påstander og fordommer. På den måten kan det hende at de håper at de vil «vinne» velgere fra det andre partiet over til sitt. Altså ikke ved å fokusere på egen politikk, men ved å spre løgner og misnøye blant «de andre». Det er ekstra skremmende å se denne type retorikk fra et medlem av et av de store partienes ungdomslag, fordi det vitner om hva slags ukultur fremtidige politikere blir ført inn i.

Jeg ønsker meg et bedre nivå og en mer vennlig diskusjonssfære, og håper denne bloggen kan bidra til nettopp dette 🙂

Reklamer

Written by Vegard O.

31. august 2010 at 10:51