Liberale meninger

Liberalisme sett nedenfra og opp

Posts Tagged ‘SV

Privatisering fører til økt velstand

leave a comment »


SVs parlamentariske leder Bård Vegar Solhjell åpner for økt satsning på private løsninger i omsorgstjenester. Med dette erkjenner han altså at økt privatisering fører til mer velstand i samfunnet.

Sosialistisk venstreparti

Solhjell bruker ofte begreper som «ideelle stiftelser», «ideell privat sektor» og «ideell velferd». Hva menes egentlig med «ideelt?» Ordnett.no har følgende definisjon:

idee´ll adj. (til idé)

  • som bare er til i tanken el. forestillingen
  • ikke-materiell, immateriell
  • som svarer til sin idé, formålstjenlig, utmerket
  • preget av interesse for de åndelige verdier

Vi kan med andre ord tolke Solhjells uttalelser dithen at han mener at siden private løsninger bidrar til å øke velferd/velstand, er de dermed nyttige eller «ideelle». Dermed fortjener de i hans bok å bli «satset på» (hva enn det skal bety) og ikke være forbudt eller underlagt umenneskelige restriksjoner, slik SV har ytret et ønske om tidligere, jfr. barnehagesaken.

Det finnes ingen tjenester innen helse og omsorg som ikke de private kan gjøre bedre enn det offentlige. I statlig drevet butikk har man mindre beveggrunn til å gjøre forretningen økonomisk bærekraftig eller kvalitetsmessig solid for klientene, ettersom staten fungerer som en garanti på at man har jobb og at monopolet skal fortsette uansett.

I privat sektor kan man bare tilby. Kunder (det vil si mennesker med behov for omsorgstjenester i dette tilfellet) blir stadig mer kvalitets- og prisbevisste, og i et fritt samfunn ville da omsorg og velferd vært langt bedre enn det er i dag. Tilbud og etterspørsel løser på naturlig vis det sosialdemokrater og velferdsstaten forsøker å løse ved hjelp av tvang og reguleringer år etter år 🙂

Reklamer

Written by Vegard O.

6. september 2010 at 15:09