Liberale meninger

Liberalisme sett nedenfra og opp

Ny nettside: Liberalismen.no

leave a comment »


Liberale meninger fortsetter på Liberalismen.no. Vel møtt! 🙂

Written by Vegard O.

8. oktober 2011 at 18:37

Publisert i Siderelatert

Tagged with

September 2010

leave a comment »

Written by Vegard O.

20. oktober 2010 at 07:22

Publisert i Siderelatert

Én måned med blogging – hva nå?

leave a comment »


I dag er det nøyaktig én måned siden jeg skrev det første innlegget på denne bloggen. Dette har vært en slags testperiode for å se hvordan det var å blogge, og konklusjonen må vel være at det føles bra, men er krevende. Å skrive gjennomtenkte innlegg og ha kontroll på alle sine filosofiske og politiske standpunkter til enhver tid er god trening, men er desto mer tidkrevende å få til.

Det å skrive om liberalisme, kommentere nyhetssaker og diskutere med andre mennesker er helt klart givende, men blogging tar for mye tid per dags dato. Derfor vil aktiviteten bli mindre fremover, inntil jeg eventuelt finner ut at jeg har lyst til å fortsette med det høye aktivitetsnivået igjen. 🙂

Written by Vegard O.

28. september 2010 at 12:27

Publisert i Siderelatert

Helgens filmanbefaling uke 38: The Best Years of Our Lives

leave a comment »


The Best Years of Our Lives fra 1946 er en fantastisk fortelling om tre krigsveteraner som vender hjem til sine sivile liv i USA etter Den andre verdenskrig.

Måten endringene i livene til de tre veteranene blir vist på er mesterlig utført, med et skuespill som fremstår som noe av det aller beste og mest troverdige gjennom filmhistorien. The Best Years of Our Lives er både rørende og fascinerende! 🙂

Written by Vegard O.

25. september 2010 at 09:07

Publisert i Film

Tagged with

Liberalisme og demokrati

leave a comment »


Liberalisme har et litt annet syn på demokrati enn definisjonen som er dominerende innen sosialdemokratiet. Begrepet demokrati kommer fra de greske ordene demos (folk) og kratos (makt), og betyr i denne sammenhengen folkestyre. Vanligvis betyr dette at borgere i et samfunn med stemmerett (i dag pleier dette å være alle over 18 år) kan gi sin stemme for å påvirke hvordan landet skal styres. I Norge har vi representativt demokrati, det vil si at borgere stemmer på ulike partier hvis politikere skal representere meningene deres indirekte gjennom sine partiprogrammer i den lovgivende forsamlingen, Stortinget.

I denne formen for demokrati har et flertall, uansett hvor stort eller lite det er (51-99%), full råderett over det resterende mindretallet (1-49%). En frase som ofte blir brukt er at demokrati er flertallets tyranni. Helt grunnleggende er det ingen forskjell mellom et styre fra én diktator eller et mindretall, og et flertallsstyre. Likheten ligger i kollektivisme, alle skal med eller få kjenne konsekvensene på kroppen. Ingen av disse styreformene setter individets suverenitet i førersetet, alle tråkker på individets rettigheter i ulik grad.

Nå er riktignok representativt demokratisk flertallsstyre i et samfunn basert på liberalistiske verdier som ytringsfrihet og menneskerettigheter slik vi har i Norge, ikke like ille som mindretallsstyrer, ettersom maktbalansen blir spredd mellom flere mennesker og grupperinger, noe som gjør overgrep vanskeligere å foreta i det skjulte. Men det er fremdeles unektelig en form for flertallets tyranni som forekommer. Mindretallet må se seg overkjørt og kan i prinsippet bli offer for hva som helst basert på flertallets ønsker. Dette er liberalismen imot.

Demokrati betyr folkestyre, og i liberalismen har denne definisjonen en direkte betydning: folket styrer sine egne liv. Hvert individ i samfunnet bestemmer over seg selv, og er ikke lenger offer for flertallets ønsker. I praksis betyr dette at du kan kjøpe og benytte deg fritt av rusmidler, drive en døgnåpen butikk, forby eller tillate røyking på din næringsdrivende eiendom og så videre. Andre folk eller organisasjoner kan ikke bruke makt mot deg så lenge du oppfører deg fredelig.

Styresformen vil ikke lenger være et representativt demokrati, men en konstitusjonell republikk. Dette betyr at stat og innbyggere har en grunnlov å forholde seg til samtidig som maktfordelingsprinsippet mellom den lovgivende, dømmende og utførende makt blir ivaretatt. Grunnloven i dette tilfellet vil være enkel og lett forståelig, og hovedsaklig handle om hvordan individets rett til å bestemme over eget liv og eiendom skal bli beskyttet fra statens side.

I praksis vil det bli svært vanskelig eller umulig å endre på grunnloven (på grunn av maktbalansen mellom de tre grenene av statlige styresorganer). Man må leve i en liberalistisk stat hvor flertallet ikke lenger kan diktere mindretallet. Men hva betyr egentlig dette? Betyr det at de som ønsker sosialisme ikke kan få leve sine liv som de måtte ønske? Overhodet ikke. Sosialister kan gå sammen for å danne samfunn i samfunnet, og den eneste forskjellen blir at de ikke lenger kan tvinge andre til å være med på deres styresform mot deres vilje. Jeg vil skrive mer utfyllende om liberalismens inkluderende samfunn senere. 🙂

Written by Vegard O.

24. september 2010 at 10:50

Forby ditt og forby datt!

with 5 comments


I følge VG vil en EU-kommisjon forby tilsetning av sukker i fruktjuice. Artikkelen er rimelig mangelfull på informasjon, men med VG kan man nesten ikke regne med noe annet. Det er likevel ikke poenget i dette innlegget. Poenget er at dette er nok et eksempel på formyndertankegangen som råder organisasjoner som EU: voksne mennesker skal bli behandlet som barn.

Et slikt lovforslag gjør det i praksis forbudt for bedrifter å produsere det de vil, foreta fredelige handler som de vil, og det forbyr forbrukere å drikke hva de vil. Etter min mening er det opp til enhver person å foreta valg om hvordan han eller hun har lyst til å leve sitt liv, hvilket ikke er noen byråkrater som bor langt unna sin rolle. Tar man ansvar fra folk, da blir de følgelig mer ansvarsløse. Det er ikke lurt å leve et usunt liv, men hvis man får mer ansvar vil man også få beveggrunn til å gjøre noe mer fornuftig med livet sitt.

Dette forbudet er sosialisme i praksis: du har ikke rett til å bestemme over din egen kropp, for den tilhører staten! Alt du gjør eller foretar deg skal bli bestemt av andre, du som individ har ingenting å si!

Written by Vegard O.

23. september 2010 at 09:18

Publisert i Kommentarer, Utenriks

Tagged with , , ,

La oss få fri innvandring!

with 36 comments


I VG i dag kan vi lese om at 25 år gamle Maria Amelie fra Russland oppholder seg ulovlig i Norge. Til tross for dette har hun skaffet seg mastergrad, noe som er en bragd i seg selv. Jeg har skrevet om fri innvandring tidligere på denne bloggen, og det er passende å nevne dette nok en gang.

Hvorfor skal vi nekte ressurssterke mennesker som Maria adgang til Norge? Det er utelukkende positivt for oss at slike mennesker ønsker å bidra til samfunnet vårt. Problemet mange forbinder med innvandring skyldes ikke innvandrerne i seg selv, men velferdsstaten. Når mange innvandrere kan komme til Norge og leve et godt liv på andres bekostning, da vil ikke systemet fungere i lengden. Det er derfor nazismen er på vei tilbake i Europa, fordi sosialdemokrater som er tilhengere av velferdsstaten begynner å innse at systemet ikke er bærekraftig. Og innvandring øker hastigheten på denne nedoverspiralen.

Løsningen vil være å avskaffe velferdsstaten over lang tid, fjerne alle særordninger og fordeler til innvandrere, og la folk få bestemme over sine egne liv. Dermed vil vi få stadig økning av ressurssterke mennesker til Norge, mens snyltere enten blir nødt til å bidra eller dra til land som fremdeles vil tviholde på velferdsstaten.

Oppdatering: det virker som mange lesere ikke forstår hvilke rammer jeg plasserer fri innvandring innenfor. Da kan jeg anbefale å lese disse innleggene også:

Hva er liberalisme?
Den liberale rettsstaten

Håper dette bidrar til å klargjøre synspunktet litt bedre. 🙂

Written by Vegard O.

22. september 2010 at 12:00